[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงพยาบาลเหนือคลอง จังหวัด กระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  
ประวัติโรงพยาบาล  
 

ประวัติโรงพยาบาลเหนือคลอง

                          โรงพยาบาลเหนือคลอง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 256 หมู่ 1 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 มีพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ ก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ 2538 – 2540 เปิดให้บริการแบบExtended OPD เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2540 โดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัดกระบี่ หมุนเวียนมาตรวจผู้ป่วย 6 กุมภาพันธ์ 2541 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และเปิดรับผู้ป่วยในโดยการดัดแปลงจัดห้องรอคลอดให้เป็นห้องผู้ป่วยใน รับผู้ป่วยได้ 7 คน ปีงบประมาณ 2542 – 2543 ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง จากงบประมาณมิยาซาวา และเปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 30 เตียง เมื่อ 1 มีนาคม 2544 โดยมีรายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลเหนือคลอง


ทำเนียบผู้อำนวยการตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

1.นายแพทย์จิรพันธ์ เต้พันธ์         ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2540
        2.นายแพทย์ทีระศักดิ์ ทิพย์ศรี              ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542
         3.นายแพทย์เลิศรัตน์ เอกสถาพรสกุล    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2546
        4.นายแพทย์ธีรพันธ์ บุตรแผ้ว               ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547
5.นายแพทย์มังกร ตียะภูดิศ         ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2548
        6.นายแพทย์สุวัจชัย อนันธิกุลชัย          ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549
        7.แพทย์หญิงลิลฎา ขันติ                      ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ.2550
   8.นายแพทย์ณัฐพล เหมทานนท์           ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน

 

วิสัยทัศน์ (Vision) เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเหนือคลอง


“มุ่งสู่โรงพยาบาลชุมชนคุณภาพจังหวัดกระบี่ ภายในปี 2559”

 


พันธกิจ (Mission)                        จัดบริการสุขภาพองค์รวมแบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายและสร้างสุขภาพเชิงรุกให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี


เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์(Purposes)1. ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ใน 5 กลุ่มโรคที่สำคัญ (Metabolic, MCH, Accident, โรคทั่วไป,โรคทันตกรรม)
2. ลดการป่วย-ตายใน 5 กลุ่มโรคที่สำคัญ (Metabolic, MCH, Accident, โรคทั่วไป, โรคทันตกรรม)
3. ผลลัพธ์จากการบริหารจัดการสูงอันดับ1 ของจังหวัดกระบี่และได้รับการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่องและ   ยั่งยืน (HA, QA, PCA)
4. ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่น ศรัทธาและไว้วางใจ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Objectives).

1. มีและใช้แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย 5 กลุ่มโรคที่สำคัญ (ลดการเจ็บป่วยรายใหม่-ลดการป่วยตาย)
2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก (บุคลากร/ผู้ดูแลผู้ป่วย มีทักษะในการดูแลผู้ป่วย สามารถปฏิบัติกิจวัติประจำวันได้)
3. ผ่านการรับรองคุณภาพ HA/QA และ PCA มีงบประมาณ พ.ศ. 2556
4. ระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ข้อร้องเรียนลดลง

กลยุทธ์ (Strategies)

กลยุทธ์หลัก (SO): พัฒนาความเป็นเลิศการบริหารจัดการคุณภาพบริการสุขภาพองค์รวม
กลยุทธ์ขยายงาน (ST): เครือข่ายแห่งการสร้างเสริมสุขภาพในระดับครอบครัวและชุมชนเขตพื้นที่ราบ ชายฝั่งและพื้นที่เกาะ
กลยุทธ์การพัฒนา (WO: บริหารจัดการระบบคุณภาพแบบบูรณาการทั่วทั้งเครือข่าย
กลยุทธ์ปรับปรุงองค์กร (WT): สร้างกระแสสื่อสารด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความหลากหลายด้านวัฒนธรรมบุคลากรสาธารณสุขสังกัดโรงพยาบาลเหนือคลอง บุคลากรสาธารณสุขสังกัดโรงพยาบาลเหนือคลอง จำแนกตามตำแหน่ง ปี 2556
ตำแหน่ง จำนวน (คน) หมายเหตุ
แพทย์ 4 1:16,813
ทันตแพทย์ 4 1:16,813
เภสัชกร 5 1:13,450
พยาบาลวิชาชีพ 56 1:1,201
นักเทคนิคการแพทย์ 1 1:67,250
นักวิชาการสาธารณสุข 2 1:33,625
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 3 1:22,417
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 5 1:13,450
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 1:67,250
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4 1:16,813
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 1 1:67,250
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ 2 1:33,625
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 4 1:16,813
เจ้าพนักงานเทคนิคการแพทย์ 1 1:67,250
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 2 1:33,625
เจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย 1 1:67,250
นักวิชาการแพทย์แผนไทย 1 1:67,250
นักกายภาพบำบัด 1 1:67,250
รวม 98  
ทีมา : รายงานทรัพยากรสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556